Українська мова та література

Урок 1.1. Фонетика

Урок 1.2. Склад. Наголос. Чергування голосних

Урок 2. Лексикологія

Урок 3. Фразеологія

Урок 4. Будова слова. Словотвір

Урок 5.1. Апостроф

Урок 5.2. Правопис слів із пів-, напів-, полу-. Правопис префіксів

Урок 5.3. М'який знак

Урок 5.4. Подвоєння букв (подовження, збіг приголосних)

Урок 5.5. Подвоєння букв (у суфіксах, в іншомовних словах)

Урок 5.6. Спрощення в групах приголосних

Урок 5.7. Чергування приголосних звуків

Урок 5.8. Правопис прислівників (через дефіс, окремо)

Урок 5.9. Правопис прислівників (продовження)

Урок 5.10. Велика літера у власних назвах

Урок 5.11. Складні слова (разом, окремо)

Урок 5.12. Складні слова (через дефіс)

Урок 5.13. Правопис ненаголошених голосних

Урок 5.14. НЕ з різними частинами мови

Урок 5.15. Правопис прийменників

Урок 5.16. Правопис сполучників

Урок 5.17. Чергування у-в, і-й. Літера ґ. Правила переносу слів

Урок 5.18. Правопис часток

Урок 6.1. Іменник (рід, число)

Урок 6.2. Іменник (відмінки, відміни)

Урок 6.3. Іменник (відмінювання)

Урок 6.4. Прикметник

Урок 6.5. Прикметник (відмінювання, правопис суфіксів)

Урок 6.6. Числівник

Урок 6.7. Займенник

Урок 6.8. Дієслово

Урок 6.9. Дієприкметник

Урок 6.10. Дієприслівник

Урок 6.11. Прислівник

Урок 6.12. Службові частини мови та вигук

Урок 7.1. Словосполучення

Урок 7.2. Головні члени речення

Урок 7.3. Тире між підметом і присудком. Другорядні члени речення

Урок 7.4. Класифікація речень. Порядок слів у реченні

Урок 7.5. Односкладні речення

Урок 7.6. Ускладнене речення. Однорідні члени

Урок 7.7. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Однорідні й неоднорідні означення

Урок 7.8. Звертання. Вставні і вставлені слова

Урок 7.9. Відокремлені члени речення. Відокремлені додатки. Відокремлені обставини

Урок 7.10. Відокремлені означення

Урок 7.11. Відокремлені прикладки

Урок 7.12. Складне речення. Складносурядне речення

Урок 7.13. Складнопідрядне речення

Урок 7.14. Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку

Урок 7.15. Пряма мова. Цитата як різновид прямої мови

Урок 8. Стилістика. Розвиток мовлення

Урок 9. Власне висловлення (розвиток мовлення)

Урок 10.1. Літературні роди. Періодизація. Фольклор (календарно-обрядові пісні)

Урок 10.2. Фольклор (суспільно-побутові пісні). Пісні Марусі Чурай

Урок 10.3. Теорія літератури: тропи, стилістичні фігури, фоніка

Урок 10.4. Історичні пісні. Думи. Балади

Урок 10.5. Теорія літератури: художній твір, композиція. Теорія віршування

Урок 11.1. «Слово про похід Ігорів»

Урок 11.2. «Повість минулих літ»

Урок 11.3. Григорій Сковорода

Урок 12.1. Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»

Урок 12.2. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Маруся»

Урок 12.3. Тарас Шевченко. Біографія. «Катерина»

Урок 12.4. Тарас Шевченко. «Гайдамаки»

Урок 12.5. Тарас Шевченко. «Кавказ». Засоби комічного

Урок 12.6. Тарас Шевченко. «Сон» («У всякого своя доля…»)

Урок 12.7. Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Заповіт»

Урок 12.8. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»

Урок 12.9. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»

Урок 12.10. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Урок 12.11. Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

Урок 12.12. Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей», «Захар Беркут»

Урок 13.1. Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo»

Урок 13.2. Ольга Кобилянська. «Земля». «Valse melancolique»

Урок 13.3. Леся Українка. «Contra spem spero», «Лісова пісня»

Урок 13.4. Микола Вороний. «Блакитна Панно». Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»

Урок 13.5. Павло Тичина. «О, панно Інно…», «Пам’яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Урок 13.6. Максим Рильський. «Молюсь і вірю. Вітер грає…». Микола Зеров. «Київ – традиція»

Урок 13.7. Володимир Сосюра. «Любіть Україну!». Богдан-Ігор Антонич. «Різдво»

Урок 13.8. Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»

Урок 13.9. Юрій Яновський. «Дитинство». «Майстер корабля».

Урок 13.10. Валер’ян Підмогильний. «Місто»

Урок 13.11. Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом»

Урок 13.12. Микола Куліш. «Мина Мазайло»

Урок 13.13. Олександр Довженко. «Україна в огні» Олександр Довженко. «Зачарована Десна»

Урок 13.14. Андрій Малишко. «Пісня про рушник» Шістдесятники Василь Симоненко. «Ти знаєш, що ти – людина…», «Задивляюсь у твої зіниці»

Урок 13.15. Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь, я», «О земле втрачена, явися!..» Іван Драч. «Балада про соняшник»

Урок 13.16. Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать». «Українське альфреско». «Маруся Чурай»

Урок 13.17. Олесь Гончар. «Залізний острів»

Урок 13.18. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»

Урок 14.1. Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?»

Урок 14.2. Іван Багряний. «Тигролови»

Урок 15.1. Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище

Урок 15.2. Основні літературні стилі та напрями

Урок 15.3. Основні літературні угруповання

Урок 15.4. Повторення вивченого

Урок 15.5. Упізнайте героя або героїню

Урок 15.6. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури

Безкоштовний тест

Тест ЗНО 2019 з української мови та літератури

Пробний тест ЗНО 2017 з української мови та літератури

Пробний тест ЗНО 2018 №1 з української мови та літератури

Пробний тест ЗНО 2018 №2 з української мови та літератури

Пробне ЗНО 2018 з української мови та літератури

Урок 12.13. Василь Стефаник. «Камінний хрест»

Урок 13.19. Василь Симоненко. «Лебеді материнства».

Урок 13.20. Дмитро Павличко. «Два кольори».

Урок 13.21. Василь Голобородько. «Наша мова».

Викладач курсу

ГАМАЙ НАДІЯ БОГДАНІВНА

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Професійний репетитор. Розробник завдань ЗНО. 8 років викладала українську мову на курсах підготовки до ЗНО в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" Досвід підготовки учнів до ЗНО з 2008 року. Середній бал учнів: 195.