Математика

Урок 1. Числові множини

Урок 2. Цілі вирази. Степінь числа. Формули скороченого множення

Урок 3. Дії над многочленами. Розклад многочлена на множники

Урок 4. Дробові раціональні вирази. Звичайні дроби

Урок 5. Десяткові дроби

Урок 6. Корінь n-ного степеня

Урок 7. Логарифм

Урок 8. Тригонометричні вирази

Урок 9.Тригонометричні вирази

Урок 10. Обернені тригонометричні функції

Урок 11. Поняття функції. Основні властивості функцій

Урок 12. Парні та непарні функції

Урок 13. Основні елементарні функції

Урок 14. Основні елементарні функції

Урок 15. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень

Урок 16. Цілі рівняння

Урок 17. Дробові раціональні рівняння

Урок 18. Ірраціональні рівняння

Урок 19. Показникові рівняння

Урок 20. Логарифмічні рівняння

Урок 21. Рівняння, що містять знак модуля

Урок 22. Тригонометричні рівняння

Урок 23. Тригонометричні рівняння

Урок 24. Системи рівнянь

Урок 25. Цілі нерівності

Урок 26. Дробові раціональні нерівності

Урок 27. Ірраціональні нерівності

Урок 28. Показникові нерівності

Урок 29. Логарифмічні нерівності

Урок 30. Нерівності зі знаком модуля

Урок 31. Тригонометричні нерівності

Урок 32. Числові послідовності

Урок 33. Арифметична прогресія

Урок 34. Геометрична прогресія

Урок 35. Похідна функції

Урок 36. Застосування похідної для дослідження функцій

Урок 37. Первісна. Інтеграл

Урок 38. Найпростіші геометричні фігури на площині

Урок 39. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні та перпендикулярні прямі

Урок 39. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні та перпендикулярні прямі

Урок 40. Трикутники

Урок 41. Прямокутний трикутник

Урок 42. Рівносторонні і рівнобедрені трикутники

Урок 43. Чотирикутники

Урок 44. Многокутники

Урок 45. Коло, круг та їх елементи

Урок 46. Взаємне розміщення кіл. Центральний та вписаний кути. Круговий сектор, сегмент

Урок 47. Аксіоми стереометрії

Урок 48. Перпендикуляр і похила. Кут між прямою і площиною. Кут між площинами

Урок 49. Призма

Урок 50. Піраміда

Урок 51. Циліндр

Урок 52. Конус

Урок 53. Куля

Урок 54. Координатна площина

Урок 55. Вектори

Урок 56. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

Урок 57. Перетворення фігур

Урок 58. Паралельне перенесення. Перетворення подібності. Гомотетія.

Урок 59. Комбінаторика

Урок 60. Класичне означення ймовірності

Урок 61. Геометричне означення ймовірності

Урок 62. Умовна ймовірність. Формула Бернуллі

Урок 63. Елементи статистики

Урок 64. Задачі на арифметичні співвідношення між об’єктами

Урок 65. Задачі на рух

Урок 66. Задачі на роботу

Урок 67. Задачі на відсотки

Урок 68. Задачі на подільність

Урок 69. Завдання підвищеного рівня складності з теми «Вирази»

Урок 70. Завдання підвищеного рівня складності з теми «Функції»

Урок 71. Завдання підвищеного рівня складності з теми «Елементи математичного аналізу»

Урок 72. Завдання підвищеного рівня складності з теми «Інтеграл та його застосування»

Безкоштовний тест

Тест ЗНО 2018 з математики

Пробний тест ЗНО 2018 №1 з математики

Пробний тест ЗНО 2018 №2 з математики

Викладач курсу

БИТКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА

ВЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Професійний репетитор. Розробник завдань ЗНО. Досвід підготовки учнів до ЗНО з 2008 року. Середній бал учнів: 193.