Англійська мова

Урок 1. Present Indefinite (to be)

Урок 2. Present Indefinite

Урок 4. Порядок слів у реченні

Урок 6. Present Continuous

Урок 7. Past Indefinite (to be)

Урок 8. Past Indefinite

Урок 9. Have/ have got. Some/ any

Урок 10. Артикль the

Урок 11. Присвійний відмінок. Артиклі з географічними назвами

Урок 12. Злічувальні та незлічувальні іменники. Збірні іменники. Артиклі з власними назвами.

Урок 13. Present Perfect

Урок 14. Present Perfect Continuous

Урок 15. Past Continuous

Урок 17. Past Perfect Continuous

Урок 18. Future Indefinite

Урок 19. Future Continuous

Урок 20. Future Perfect. Future Perfect Continuous

Урок 21. Узгодження часів

Урок 22. Прийменники часу

Урок 23. Прийменники місця

Урок 24. Зворотні займенники

Урок 25. Узгодження підмет-присудок 1

Урок 26. Узгодження підмет-присудок 2

Урок 27. Узгодження підмет-присудок 3

Урок 28. Непрямі запитання (Indirect questions)

Урок 29. Пасивний стан (Indefinite Tenses)

Урок 30. Пасивний стан (Continuous Tenses)

Урок 31. Пасивний стан (Perfect Tenses)

Урок 32. Пасивний стан з модальними дієсловами. Пасивний стан з фразовими дієсловами. Пасивний стан з прямими і непрямими додатками

Урок 33. Модальне дієслово can

Урок 34. Модальне дієслово may

Урок 35. Модальні дієслова must/ have to

Урок 36. Модальне дієслово should/ need

Урок 37. Прикметник 1

Урок 38. Прикметник 2

Урок 39. Прислівник

Урок 40. Інфінітив

Урок 41. Complex Object with the verbs of senses з дієсловами чуттєвого сприйняття

Урок 42. Complex Object з іншими дієсловами

Урок 43. Complex Subject

Урок 44. Герундій

Урок 45. Герундій / інфінітив

Урок 46. Indefinite Participle 1

Урок 47. Perfect Participle 1

Урок 48. Past Participle

Урок 49. Have something done

Урок 50. Умовні речення (реальна умова)

Урок 51. Умовні речення (нереальна умова)

Урок 52. As if/ as though/ Wish

Безкоштовний тест

Тест ЗНО 2017 з англійської мови

Викладачі курсу

ДРАБ НАТАЛЯ ЛЕОНІДІВНА

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Професійний репетитор. Розробник завдань ЗНО. Досвід викладання англійської мови за кордоном – 3 роки. Досвід підготовки учнів до ЗНО з 2008 року. Середній бал учнів: 196.

КОСТЮК ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ВЧИТЕЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Професійний репетитор. Розробник тестових завдань . Досвід підготовки учнів до ЗНО з 2008 року. Середній бал учнів: 191.