ЗНО 2018 з української мови і літератури. Аналіз помилок 2017!

24 травня 2018 року всі випускники загальноосвітніх навчальних закладів обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зміст тестів визначається Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України.  Програма конкретизує, що повинен знати та вміти випускник навчального закладу в межах визначених для перевірки тематичних розділів. У блоці “Українська література” зазначається перелік літературних творів, які виносяться на ЗНО.

Поріг «склав/не склав» у 2017 році становив 24 бали. Кількість тих, які не набрали мінімальний бал - більше 17 тисяч тестованих.

Аналіз основних помилок випускників 2014-2017 років дозволить звернути увагу випускників 2018, яким темам приділити особливу увагу при підготовці до складання тестів.

Наголос у слові! Із року в рік випускники припускаються помилок при визначенні наголошеної голосної в слові. Лише 20,5% тестованих у 2017 році визначили, що наголос на перший склад має слово  вИпадок, а не цінник, течія, русло!

Прогляньте на сайті www.200baliv.org Урок 1.2. Склад. Наголос. Чергування голосних. Складіть тести, які супроводжують тему стільки разів, щоб результат кожного тесту дорівнював 100%! Не хвилюйтесь, якщо не впораєтесь із цим завданням із першого разу! Повторіть спробу, звертаючи увагу на помилки!

Радимо роздрукувати на кольоровому принтері (написати кольоровими ручками) таблиці із складними словами, в яких виділити наголошену голосну, розвісити їх по кімнаті та пробігати очима один раз на день. (У контрольних тестах www.200baliv.org команда  щоразу звертатиметься до цієї теми, щоб довести виконання Вами зазначеного завдання до повного автоматизму).

 

Наголос на 1-му складі:

бОвтати, бУдемо, вІрші, вІльха, вИпадок, врОзліт, грОшей, дОгмат, дОнька, дрОва, жЕвріти, зАгадка, зАмолоду, зОзла, кИдати, кОлесо, кОлія, кУрятина, Олень, нАчинка, пІдлітковий, пОдруга, пОказ, пОмилка, прИповідка, прИчіп, прИятель, рАзом, рЕшето, рЕмінь, рИнковий, рОзвідка, рОсяний, спИна, хАос, цАрина, немає чАсу, цЕнтрнер, щИпці, фОльга, Яловичина.

Наголос на 2-му складі:

абИ де, абИяк, абИколи, аджЕ, анІж, борОдавка, вітчИм, везлА, вимОва, вимОга, генЕзис, граблІ, гуртОжиток,  дичАвіти, добУток, допІзна дочкА, експЕрт, жадАний, завдАння, засУха, зокрЕма, зубОжіти, зубОжілий, індУстрія, іржАвіти, квартАл, кінчИти, корОмисло, літОпис, мерЕжа, налИгач, ненАвидіти, новИй, обрУч, оптОвий, отАман, перЕбіг подій, перЕпис, перЕпустка, пізнАння, позАторік, подУшка, покрОва, правОпис, просІка, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, руслО, фартУх, фенОмен, чорнОзем, чорнОслив, шофЕр, щавЕль.

На 3-му і 4-му складі:

асиметрІя, беремО, болотИстий, бюлетЕнь, бюрокрАтія, валовИй, веретЕно, ветеринАрія, диспансЕр, запитАння, ідетЕ, ідемО, інженЕрія, каталОг, кіломЕтр, кропивА, кулінарІя, металУргія, медикамЕнт, мозолИстий, навчАння, наздогАд, нафтопровІд, некролОг, низинА, одинАдцять, осокА, плугатАр, порядкОвий, псевдонІм, розв’язАння, рукопИсний, сільськогосподАрський, симетрІя, сирокопчЕний, сторінкИ (множина), черговИй, урізнОбіч,  урочИстий, щодобовИй, фаховИй, ясинОвий.

Подвійний наголос:

алфАвІт, веснЯнИй, вИсІти, дОговІр, жАлО, зАвждИ, клАдовИще, назАвждИ, пЕрвІсний пОмИлка, правОпИсний, прОстИй, рОзбІр, слІзьмИ.

Два наголоси у словах:

рАботоргІвля, привАтнорабовлАсницький.

Порада від випускників 2017 року, які не припустилися помилок у цьому завданні: проходьте щомісяця тести до Уроку 1.2. Склад. Наголос. Чергування голосних. Це займає близько 15 хвилин. Це дозволить  Вам отримати бали там, де більшість не отримає!