Як писати твір-роздум ЗНО на максимальну кількість балів?

Понад 50 % учасників ЗНО із року в рік припускаються помилок при написанні творів і набирають за це завдання від 0 до 4-х балів. Ми сформували основні поради, дотримуючись яких, Ви впораєтесь із завданням. Радимо Вам також проглянути урок і пройти тестна сайті www.200baliv.org, щоб оволодіти всіма секретами досвідченого репетитора (Урок 9. Власне висловлення (розвиток мовлення).

І. Дотримуйтесь структури твору-роздуму

1.Теза

2. Перший аргумент

3. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва (живопис, музичне мистецтво).

4. Другий аргумент

5. Приклад із власного життя або історії

6. Висновок

Перевіряючий одразу досліджує роботу на дотримання всіх елементів структури. Кожен елемент пишеться з абзацу.

ІІ. Зверніть увагу на особливості кожного елементу структури.

ТЕЗА. Чітко сформульована. Містить речення, яке виражає Вашу думку.

Теза відповідає аргументам, аргументи пояснюються прикладами, висновок відповідає тезі.

На ЗНО за структуру твору можна отримати максимум 10 балів (теза – 2 бали, перший аргумент + другий аргумент – 2 бали, приклад із літератури – 2 бали, приклад із власного життя (можна придумати) – 2 бали, висновок – 2 бали). Ще 2 бали – за поділ на абзаци, логічний розвиток думки, використання спеціальних виразів для зв’язку думок. За структуру твору максимально може бути 12 балів.

Ще 12 балів за ідеальну грамотність здобути важко. Але, якщо чітко й лаконічно викладати свої думки реально отримати від 8 до 12 балів.

ІII. Рекомендовані слова й вирази у творі-роздумі

ТЕЗА.

На мою думку, … Я вважаю, … Мені здається, що …

АРГУМЕНТИ.

Аргументом на підтвердження моєї думки може бути те, що …

Щоб підтвердити свою думку, скажу таке:

Моє переконання ґрунтується на тому, що, по-перше, …  , по-друге…..

ПРИКЛАДИ

Перший: На згадку приходить герой …

Українська література дає багато прикладів. Один із них – …

У зв’язку з порушеною проблемою згадується фільм …

Другий: Хочу навести приклад із власного життя …

Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що …

Згадаймо постать видатного історичного діяча …

ВИСНОВОК

Підсумовуючи зазначене, можу стверджувати …

Отже, дійшов висновку, що …

На завершення свого роздуму підсумую, …

Таким чином, можна зробити висновок, що …

Для зв’язку думок у творі використовуйте вирази:

По-перше, по-друге, …

Хочу зазначити, що …

Як вже стверджувалося, …

Як можна було переконатися, …

Важливо серйозно віднестися до запропонованих конструкцій. Завчіть рекомендовані вирази. Використовуйте їх у написанні творів-роздумів протягом навчального року. Пам’ятайте, якщо, наприклад, у ВИСНОВКУ вжити вираз «Я думаю», можна втратити 1 бал, оскільки цей вираз доцільно використовувати у ТЕЗІ.

ЗНО на 200 балів – це реальність!