Складні випадки наголосу у словах

Якби при вивчені нового матеріалу різних шкільних дисциплін, вчителі і учні правильно вживали слово вóпадок, завдання ЗНО 2017 не позбавило б балів тих, хто мріяв потрапити на бюджет до ВНЗ.

20,5% тестованих у 2017 році змогли визначити, що слово вúпадок має наголос на перший склад, а не ціннúк, течія́, руслó!

Якщо Ваше ЗНО або ДПА з української мови та літератури ще попереду, радимо проглянути наведені нижче таблиці і виписати ті слова, які Ви наголошуєте неправильно. Проговорюйте вголос їх щодня, відшліфовуючи правильну вимову. Це дозволить успішно пройти подібне завдання випускникам 2018 року.

Наголос на 1-му складі:

бóвтати, бýдемо, вíрші, вíльха, вúпадок, врóзліт, грóшей, дóгмат, дóнька, дрóва, жéвріти, зáгадка, зáмолоду, зóзла, кúдати, кóлесо, кóлія, кýрятина, óлень, нáчинка, пíдлітковий, пóдруга, пóказ, пóмилка, прúповідка, прúчіп, прúятель, рáзом, рéшето, рéмінь, рúнковий, рóзвідка, рóсяний, спúна, хáос, цáрина, немає чáсу, цéнтрнер, щúпці, фóльга, я́ловичина.

Наголос на 2-му складі:

абú де, абúяк, абúколи, аджé, анíж, борóдавка, вітчúм, везлá, вимóва, вимóга, генéзис, граблí, гуртóжиток,  дичáвіти, добУток, допíзна, дочкá, експéрт, жадáний, завдáння, засýха, зокрéма, зубóжіти, зубóжілий, індýстрія, іржáвіти, квартáл, кінчúти, корóмисло, літóпис, мерéжа, налúгач, ненáвидіти, новúй, обрýч, оптóвий, отáман, перéбіг подій, перéпис, перéпустка, пізнáння, позáторік, подýшка, покрóва, правóпис, просíка, рондó (шрифт), рубéль, рукóпис, руслó, фартýх, фенóмен, чорнóзем, чорнóслив, шофéр, щавéль.

На 3-му і 4-му складі:

асиметрíя, беремó, болотúстий, бюлетéнь, бюрокрáтія, валовúй, веретúно, ветеринáрія, диспансéр, запитáння, ідетé, ідемó, інженéрія, каталóг, кіломéтр, кропивá, кулінарíя, металýргія, медикамéнт, мозолóстий, навчáння, наздогáд, нафтопровíд, некролóг, низинá, одинáдцять, осокá, плугатáр, порядкóвий, псевдонíм, розв’язáння, рукопúсний, сільськогосподáрський, симетрíя, сирокопчéний, сторінкú (множина), черговúй, урізнóбіч,  урочúстий, щодобовúй, фаховúй, ясинóвий.

Подвійний наголос:

алфáвíт, веснЯнúй, вúсíти, дóговíр, жáлó, зáвждú, клáдовúще, назáвждú, пéрвíсний, пóмúлка, правóпúсний, прóстúй, рóзбíр, слíзьмú.

Два наголоси у словах:

рáботоргíвля, привáтнорабовлáсницький.

Повністю опанувати тему «Склад. Наголос. Чергування голосних» допоможе Урок 1.2. на сайті www.200baliv.org

Складайте тести в онлайн режимі стільки разів, скільки необхідно особисто Вам для отримання 100% результату! Не хвилюйтесь, якщо не впораєтесь із цим завданням із першого разу! Повторюйте спроби, звертаючи увагу на помилки! Система буде перемішувати питання, щоб Ви не змогли механічно визначати правильну відповідь при повторному проходженні тесту! Враховуються лише знання!