Поширені помилки на ЗНО з історії України. Скористайся досвідом попередників

2 червня 2017 року випускники складатимуть ЗНО з історії України. На жаль, не дивлячись на те, що тестові завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання укладаються на підставі затвердженої програми укладаються МОН, абітурієнти із року в рік припускаються типових помилок.

Ми проаналізували проблеми, що виникали при виконанні завдань і пропонуємо Вам звернути увагу на наш аналіз, щоб підвищити свій бал.

Не будемо акцентувати увагу на типових помилок, допущених від час складання тестів, оскільки за час, що залишився до основної сесії, Ви не сформуєте вміння розрізняти передумови, причини та наслідки історичних явищ тощо. Звертаємо Вашу увагу  лише на теми, що викликають труднощі в учасників тестування і радимо перевірити знання дат, вміння встановлювати послідовність подій у часі та переглянути пам’ятки архітектури й образотворчого мистецтва, які є обов’язковими для розпізнавання.

Найбільші проблеми із року в рік виникають у випускників при виконанні завдань із розділу «Українські землі у складі Австро-Угорської імперії». Лише 25% тестованих демонструють успішність із зазначеної теми.

Історичні дати, які не пам’ятали випускники попередніх років, але які виносяться на перевірку і у 2017 році по темі «Українські землі у складі Австро-Угорської імперії»:

-         дати і послідовність фактів, які свідчать про розвиток освіти і науки:

1805 р. – відкриття університету в Харкові (1);

1834 р. – відкриття університету в Києві (2);

1865 р. – відкриття Новоросійського університету (3);

1875 р. – відкриття Чернівецького університету (4).

***

1816 р. – створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священників (1);

1868 р. – створення у Львові товариство «Просвіта» (2);

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т.Г. Шевченка (3);

1892 р. - створення у Львові Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка (4).

      - дати і факти, які свідчать про процес утворення українських політичних партій у Галичині:

1890 р. – створення Русько-української радикальної партії (1);

1899 р. – створення Української національно-демократичної партії та Української соціал-демократичної партії (2);

1900 р. – створення Революційної української партії (РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України (3);

1908 р. – створення Товариство Українських Поступовців (ТУП) — таємна понадпартійна політична організація (4).

1907 р. – впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків.

-         дати і факти, які свідчать про початок національного відродження:

1833 – 1837 рр. – діяльність «Руської трійці»;

1848 р. – скасування панщини в Галичині; видання першої українськомовної газети «Зоря Галицька»

1900 р. – обрання А. Шептицького митрополитом греко-католицької церкви.

Серед термінів, які виносяться на перевірку, найбільші труднощі викликали наступні:

«будителі» - «ті, хто пробуджують» — активісти національного, культурного й мовного відродження І. БазиловичО. ДухновичМ. ЛучкайА. Кралицький, О.Павлович та інші,  які ставили за мету збуджувати в масах національну свідомість шляхом упровадження рідної мови в усі ланки навчання, пресу, літературу, дослідження та популяризації місцевої історії як невід'ємної частини історії всієї Русі-України;

«трудова міграція»— пересування особи з метою працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону. Трудова міграція (еміграція) почалася у 1877 році, коли перші українські переселенці із Закарпаття до США, розпочали роботу на шахтах Пенсільванії. Українські переселенці прагнули одержати земельну ділянку для сільськогосподарського обробітку;

«Весна народів» - визвольні національні рухи Східної та Центральної Європи. Основним вогнищем українського національного руху 1848 — 1849 рр. стала Східна Галичина. Його започаткувала група представників греко-католицького духовенства врученням 19 квітня 1848 р. губернатору Ф. Стадіону петиції на ім'я імператора. В ній висловлювалися побажання: запровадження в школах і громадському житті Східної Галичини української мови, забезпечення українцям доступу на всі посади та зрівняння в правах духовенства всіх віросповідань.

Якщо Ви маєте бажання за короткий час повторити розділ «Українські землі у складі Австро-Угорської імперії» або перевірити свої знання шляхом складання тестів у форматі ЗНО, радимо скористатися ресурсом www.200baliv.org, переглянувши експрес відеоуроки 24, 25, 28, 29, 30, 31 або з них.

Скористайтеся нашою порадою і прогляньте презентаційні таблиці. Звертайте увагу на фото історичних пам’яток, історичні карти, портрети персоналій, поняття і терміни. На сайті www.200baliv.org міститься повний перелік історичного матеріалу, який виноситься на перевірку Міністерством освіти і науки України у 2017 році. Результати тих, хто системно готується з нами складати ЗНО з історії України та інформує про свої результати, на пробному тестування були вищими за 178 балів! Ви здатні отримати вищий бал!

До зустрічі на бюджеті!