Особливості ЗНО 2017 з математики

8 квітня 2017 року відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з математики. На виконання роботи відводиться 180 хвилин.

Ми проаналізували теми, що викликали труднощі у ЗНОшників попередніх років. Радимо звернути на них увагу і знайти час на їх повторення.

У 2016 році в багатьох тестованих виникли проблеми при виконанні дій зі звичайними та десятковими дробами.  У розв’язанні задач на відсотки та пропорції більше 40% випускників припустилися помилок.

Оскільки програма 11 класу не розрахована на повторення застосування навичок, набутих у 5–9-х класах, помилки багатьма абітурієнтами допускалися і під час обчислень або розв’язування найпростіших рівнянь та нерівностей. Прогляньте відео-уроки з розділу математика на сайті www.200baliv.org                               

Доступне роз’яснення  тем з програми 5-11-х класів поєднуються із поясненням розв’язання математичних завдань на практиці, що дозволяє кожному відновити у пам’яті матеріал, вивчений за попередні роки, і закріпити його шляхом проходження тестів.

Зверніть також Вашу увагу на теми: перетворення логарифмічних виразів; формули площ поверхонь та об’ємів многогранників і тіл обертання; основні теореми планіметрії та стереометрії. Перевірте своє вміння правильно аналізувати і розуміти інформацію, наведену за допомогою графіка або рисунку, і своє вміння поєднувати графік/рисунок з умовою завдання. Здебільшого це стосується завдань на розпізнавання графіків функцій та геометричних завдань практичного змісту.

Найбільші труднощі виникали під час розв’язування завдань із розгорнутою відповіддю. У 2016 році майже половина тестованих взагалі не приступала до розв’язування, а повністю розв’язати завдання 31 змогли лише 1,7%, 32  - 1,08% та 33 - 0,11% учасників відповідно.

Отже, при проходженні пробного ЗНО з математики намагайтесь ретельно і уважно розв’язувати завдання з 1 по 30.

Результат завдань 1–28, 31, 32 зараховується як державна підсумкова атестація. Завдання 1–20 – завдання з вибором однієї правильної відповіді за яке можна отримати 0 або 1 бал; завдання 21–24 – завдання на встановлення відповідності (утворення «логічних пар»). За кожну правильно позначену логічну пару можна отримати 1 бал. Максимальна кількість балів - 4 бали. Завдання 25–30 – завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Під час виконання завдань необхідно записувати  проміжну та кінцеву відповіді. Розв’язання до уваги не береться, чернетка не перевіряється. Можна отримати 0, 1 або 2 бали для структурованих завдань; 0 або 2 бали – для неструктурованих завдань. Завдання 31–33 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Під час виконання цих завдань необхідно наводити пояснення всіх етапів розв’язання, якщо потрібно, проілюструвати розв’язання завдань графіками, малюнки тощо. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0, 1, 2, 3 або 4 бали (завдання 31–32); 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів (завдання 33).

Радимо скористатися новітнім ресурсом www.200baliv.org для підготовки до ЗНО. Програма з математики містить лише ті теми, які виносяться на перевірку у 2017 році. Тестові завдання максимально наближені до тих, які будуть надані Вам у тестовому зошиті під час проходження основної сесії ЗНО, що дозволить уникнути труднощів із розв’язанням і не припуститися помилок, які знижують загальний бал.

До зустрічі на бюджеті в ВНЗ.