Особливості ЗНО 2017 року з англійської мови

Пробне ЗНО з англійської мови відбудеться 8 квітня 2017 року. На виконання тестів відводиться 120 хвилин. Завдання розроблені відповідно до Програми ЗНО 2017 року і складаються з таких частин:читання – 22 тести; використання мови – 20 тестів; письмо – 1 тест.

Ми проаналізували результати минулих років, щоб з’ясувати, на що звертати більш ретельну увагу при підготовці до тестування. Досвідчені репетитори врахували і роз’яснили типові помилки попередніх років у відеоуроках і тестах, розміщених на сайті www.200baliv.org

Найкращий результат переважна більшість учасників, а саме 67,3%, продемонстрували при виконанні тестів, за допомогою яких перевірялось вміння розуміти зміст прочитаного. А от завдання на знаходження в текстах необхідної інформації викликали складнощі -  з ними впоралися лише 44,8%. Ці показники свідчать, що тестовані сприймають тему тексту, авиокремити необхідну  інформацію в частині, що стосується деталей змісту, їм важко. Щоб покращити свій результат у тестах такого рівня, Вам необхідно більше уваги приділяти практиці роботи із текстами. Підкреслюйте незнайомі слова в тексті, з’ясовуйте їх значення, вводьте нове слово у речення. Або скористайтеся для підготовки порталом www.200baliv.org . Відеоуроки дозволять Вам не лише закріпити або вивчити граматику англійської мови,  збільшать словниковий запас, продемонструють відмінності у вживанні того чи іншого слова; нададуть алгоритм написання тем, які виносяться для перевірки на ЗНО, звернуть Вашу увагу на необхідні фрази з урахуванням вимог екзаменаторів до різних типів письмових робіт з тим, щоб Ви змогли отримати максимальний бал за творчу роботу. До речі, з письмовою роботою впоралися у 2016 році половина абітурієнтів.

Важливо! Звертаємо Вашу увагу на те, що під час виконання останнього тестового завдання необхідно правильно обирати та застосовувати елементи написання, враховуючи завдання, яке перед Вами стоїть. Починайте і закінчуйте текст відповідно до його формату (наприклад: якщо перед Вами стоїть завдання написати лист – врахуйте його структуру). Дотримуйтесь наступних вимог: виділяйте абзаци тексту, використовуйте з’єднувальні елементи і слова-зв’язки для досягнення логічності та послідовності викладу матеріалу. Наприклад: лише 35,1% використали ім’я в привітанні та прощанні. А не використання імені – це помилка, яка враховується екзаменаторами. Лише 28,7% учасників ЗНО надали опис зовнішності, хоча ця умова зазначалась у завданні.

Запам’ятайте! Декілька разів прочитайте умову завдання, усвідомте, що саме необхідно виконати і лише після цього приступайте до виконання. Низький рівень виконання тестових завдань простежується останні роки у наступних завданнях: 69,9% абітурієнтів не змогли правильно використати лексичні одиниці відповідно до змісту, тобто виявились не здатними обирати серед близьких за значенням слів саме те слово, що відповідає контексту. Серйозні труднощі виникли під час виконання тестованими завдань на перевірку вміння правильно розуміти слова та вирази, що використовуються в прямому й переносному значенні.

Одна із причин такого низького результату – неуважність. При підготовці звертайте особливу увагу на тестові завдання, в яких Вас просять серед близьких за значенням слів вибрати слово, що відповідає змісту. Спирайтесь на контекст!  Друга порада: приділяйте увагу вивченню синонімічного ряду, звертаючи особливу увагу на відмінності вживання. Приділіть увагу використанню сталих виразів.

Відеоуроки з підготовки до ЗНО 2017 з англійської мови на www.200baliv.org містять всі сталі вирази і синонімічні ряди, що виносяться на перевірку цього року. Уроки побудовані за схемою: граматика, лексика, сталі вирази, тексти і письмові есе. Ви маєте можливість пройти всі 52 уроки – це повна Програма ЗНО 2017, або звернути увагу лише на ті теми, які викликали найбільше складнощів у тестованих за минулі роки, а саме:

 

  1. Вживання займенників (із завданням справилися лише 16,2%).
  2. Вживання артиклів (із завданням справилися 24,4%).
  3. Словотворення (лише 24,7% правильно виконали тести).
  4. Визначення часу дієслів (28,3% отримали бали за знання цієї теми).
  5. Вживання прийменників (33% правильно вжили прийменники)

 

А от із темою «Ступінь порівняння прикметників» впоралися 69,5%.  Т.т. ця тема зрозуміла переважній більшості випускників.

Ми розуміємо на скільки важливо отримати високий бал на ЗНО, тому не намагаємося навчити Вас за короткий період досконалому володінню англійською мовою. Репетитори із середнім балом 190+ пропонують Вам оволодіти необхідним матеріалом (граматика, лексика), що винесений МОН для перевірки рівня оволодіння англійською мовою у 2017 році. Спробуйте до 8 квітня 2017 року пройти із нами теми, з якими пов’язані найнижчі результати випускників попередніх років, і Ви покращите особистий результат мінімум на 15%.

До зустрічі на бюджеті!