Апеляція результатів ЗНО у 2017 році

Незадоволені результатом? Вважаєте, що Ваш бал ЗНО вищий? У продовж 5 днів від дня оприлюднення результатів із предмету, Ви маєте шанс на апеляційне оскарження.

Зазначене право регламентується наказом Міністерства освіти України №300 від 16 березня 2015 року.

Апеляційна заява надсилається учасником ЗНО у письмовій формі на ім’я директора Українського центру оцінювання якості освіти рекомендованим листом за адресою: Український  центр оцінювання якості освіти, Апеляційна комісія УЦОЯО, вул. Володимира Винниченка 5, м. Київ, 04053.

Дата подання учасником ЗНО апеляційної заяви визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті (перевірте на пошті штемпель і сфотографуйте конверт із штемпелем на свій телефон).

У заяві необхідно зазначити:

-         прізвище, ім’я, по батькові учасника тестування повністю;

-         номер сертифіката ЗНО, з яким ви відвідували тестування;

-         назва навчального предмета, сумніви в оцінюванні якого Ви оскаржуєте (на кожен предмет нова заява);

-         номер контактного телефону за яким із Вами можуть зв’язатися;

-         дата подання апеляції (обов’язково).

 

     Українському центру оцінювання якості освіти

______________________________ (прізвище)

______________________________ (ім’я)

______________________________ (по батькові)

______________________________ (номер конт. телефону)

__________________________________________

(номер сертифіката ЗНО)

сесія ____________________________________

(основна / додаткова)

Апеляційна заява

щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання

У зв’язку з тим, що я не згоден(на) із результатом зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року, отриманим за виконання сертифікаційної роботи з _____, прошу повторно визначити результат зовнішнього незалежного оцінювання з цього навчального предмета.

Дата                                                                                                                      Підпис

У разі відсутності будь-яких із зазначених вище даних, заяву залишать без розгляду.

Комісія Українського центру оцінювання освіти розглядатиме апеляцію 15 днів, враховуючи день її надходження.

У цей період відбувається технічна перевірка, яка перевіряє правильність зчитування комп’ютером інформації із бланків відповідей типу А, А+; та предметна перевірка полів об’єктивності оцінювання екзаменаторами відкритих завдань на бланках типу Б, Б+. За результатами приймається рішення.

Оскільки Ви маєте право бути присутніми при розгляді Вашої заяви, інформацію про дату, час і місце проведення засідання комісії повідомляють на Вашій персональній  сторінці учасника ЗНО.

У різі Вашої особистої присутності  на засіданні апеляційної комісії, Вам будуть надані на  ознайомлення копії бланків відповідей та картка учасника ЗНО із результатами, установленими до подання апеляційної заяви.

У разі Вашої відсутності (за практикою попередніх років майже 97% заяв розглядаються за відсутності учасника ЗНО) апеляційна комісія протягом наступного робочого дня після свого засідання, але не пізніше 3-х робочих днів із дня прийняття рішення розмістить Ваш результат на  Вашій інформаційній сторінці учасника ЗНО.

Рішення апеляційної комісії може бути наступним:

- підтвердити об’єктивність оцінювання роботи;

- змінити кількість балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання із певного предмета (збільшити або зменшити результат);

- підтвердити рішення про анулювання результатів зовнішнього оцінювання;

- відновити результат зовнішнього оцінювання, якщо його було анульовано.