Українська мова та література

Урок 1. Апостроф

Урок 2. Правопис слів із пів-, напів-, полу-. Правопис префіксів

Урок 3. М'який знак

Урок 4. Подвоєння букв (подовження, збіг приголосних)

Урок 5. Подвоєння букв (у суфіксах, в іншомовних словах)

Урок 6. Спрощення в групах приголосних

Урок 7. Чергування приголосних звуків

Урок 8. Правопис прислівників (через дефіс, окремо)

Урок 9. Правопис прислівників (продовження)

Урок 10. Велика літера у власних назвах

Урок 11. Складні слова (разом, окремо)

Урок 12. Складні слова (через дефіс)

Урок 13. Правопис ненаголошених голосних

Урок 14. НЕ з різними частинами мови

Урок 15. Правопис прийменників

Урок 16. Правопис сполучників

Урок 17. Правопис часток

Урок 18. Словосполучення

Урок 19. Головні члени речення

Урок 20. Тире між підметом і присудком. Другорядні члени речення

Урок 21. Класифікація речень. Порядок слів у реченні

Урок 22. Односкладні речення

Урок 23. Ускладнене речення. Однорідні члени

Урок 24. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Однорідні й неоднорідні означення

Урок 25. Звертання. Вставні і вставлені слова

Урок 26. Відокремлені члени речення. Відокремлені додатки. Відокремлені обставини

Урок 27. Відокремлені означення

Урок 28. Відокремлені прикладки

Урок 29. Складне речення. Складносурядне речення

Урок 30. Складнопідрядне речення

Урок 31. Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку

Урок 32. Пряма мова. Цитата як різновид прямої мови

Урок 33. Диктант Солов'їні співи

Урок 34. Диктант Перлини Закарпаття

Урок 35. Диктант Асканія-Нова

Викладач курсу

ГАМАЙ НАДІЯ БОГДАНІВНА

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Професійний репетитор. Розробник завдань ЗНО. 8 років викладала українську мову на курсах підготовки до ЗНО в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" Досвід підготовки учнів до ЗНО з 2008 року. Середній бал учнів: 195.