Математика

Урок 1. Числові множини

Урок 2. Цілі вирази. Степінь числа. Формули скороченого множення

Урок 3. Дії над многочленами. Розклад многочлена на множники

Урок 4. Дробові раціональні вирази. Звичайні дроби

Урок 5. Десяткові дроби

Урок 6. Корінь n-ного степеня

Урок 7. Тригонометричні вирази

Урок 8. Поняття функції. Основні властивості функцій

Урок 9. Парні та непарні функції

Урок 10. Основні елементарні функції

Урок 11. Побудова графіків функцій методом геометричних перетворень

Урок 12. Цілі рівняння

Урок 13. Дробові раціональні рівняння

Урок 14. Рівняння, що містять знак модуля

Урок 15. Системи рівнянь

Урок 16. Цілі нерівності

Урок 17. Дробові раціональні нерівності

Урок 18. Нерівності зі знаком модуля

Урок 19. Арифметична прогресія

Урок 20. Геометрична прогресія

Урок 21. Найпростіші геометричні фігури на площині

Урок 22. Вертикальні та суміжні кути. Паралельні та перпендикулярні прямі

Урок 23. Трикутники

Урок 24. Прямокутний трикутник

Урок 25. Рівносторонні і рівнобедрені трикутники

Урок 26. Чотирикутники

Урок 27. Многокутники

Урок 28. Коло, круг та їх елементи

Урок 29. Взаємне розміщення кіл. Центральний та вписаний кути. Круговий сектор, сегмент

Урок 30. Призма

Урок 31. Піраміда

Урок 32. Циліндр

Урок 33. Конус

Урок 34. Куля

Урок 35. Координатна площина

Урок 36. Вектори

Урок 37. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів

Урок 38. Перетворення фігур

Урок 39. Паралельне перенесення. Перетворення подібності. Гомотетія.

Урок 40. Комбінаторика

Урок 41. Класичне означення ймовірності

Урок 42. Елементи статистики

Урок 43. Задачі на арифметичні співвідношення між об’єктами

Урок 44. Задачі на рух

Урок 45. Задачі на роботу

Урок 46. Задачі на відсотки

Викладач курсу

БИТКО КАТЕРИНА КОСТЯНТИНІВНА

ВЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

Професійний репетитор. Розробник завдань ЗНО. Досвід підготовки учнів до ЗНО з 2008 року. Середній бал учнів: 193.